โรงงานผลิตอาหาร

โรงงานผลิตอาหาร

โรงงานผลิตอาหาร อาหารเป็นสิ่งที่ต้องการสำหรับมนุษย์ทุกคน เพราะการบริโภคอาหารเป็นต้นเหตุหนึ่งที่ทำให้มนุษย์เรามีชีวิตอยู่ได้ ถ้ามนุษย์เราได้รับอาหารที่ดีมีคุณภาพและมีความปลอดภัยเข้าไปร่างกายก็จะได้รับประโยชน์จากของกินนั้นได้อย่างเต็มเปี่ยม แต่ว่าถ้าเกิดของกินไม่ดี ไม่ปลอดภัยก็อาจจะก่อให้ได้รับอันตรายต่อลูกค้าจนกระทั่งกับเสียชีวิตได้

วิถีทางสำหรับเพื่อการเพิ่มมาตรฐานการสร้างและแปรรูปอาหาร เพื่อเพิ่มความรับผิดชอบของผู้ประกอบกิจการสำหรับในการผลิตของกินเป็น การนำเอาหลักเกณฑ์กระบวนการที่ดีสำหรับในการผลิต โรงงาน ผลิตอาหาร หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า GMP (Good Manufacturing Practice) มาใช้เพื่อสำหรับการผลิตอาหาร เพื่อเป็นการยกฐานะมาตรฐานการสร้างรวมทั้งความปลอดภัยของอาหารเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งจะมีผลให้คนซื้อได้รับของกินมีความปลอดภัยในการบริโภคเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

ความหมายของ จี.เอ็ม.พี

GMP (Good Manufacturing Practice) คือ หลักเกณฑ์กรรมวิธีที่ดีสำหรับการผลิตของกิน ซึ่งเป็นกฏเกณฑ์หรือหลักเกณฑ์พื้นฐานที่ต้องในการผลิตรวมทั้งควบคุม เพื่อผู้สร้างประพฤติตามรวมทั้งทำให้สามารถผลิตอาหารได้อย่างปลอดภัย โดยย้ำการปกป้องและก็กำจัดการเสี่ยงใดๆก็ตามที่จะทำให้ของกินเป็นพิษก่อให้เกิดอันตรายหรือกำเนิดความไม่ปลอดภัยแก่ผู้ใช้

โดยครอบคลุมเหตุทุกด้านที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ส่วนประกอบอาคาร ระบบการผลิตที่ดี แนวทางการผลิตที่มีความปลอดภัยและมีคุณภาพได้มาตรฐานทุกขั้นตอน นับตั้งแต่เริ่มวางแผนการผลิต ระบบควบคุม บันทึกข้อมูล ตรวจตราและติดตามคุณภาพผลิตภัณฑ์ เพื่อถึงมือผู้ซื้ออย่างแน่ใจ และก็ GMP ยังเป็นระบบรับรองคุณภาพขั้นพื้นฐานก่อนจะปรับปรุงไปสู่ระบบประกันคุณภาพอื่นๆที่สูงกว่าถัดไป

หลักเกณฑ์ GMP

ข้อกำหนด GMP เป็นกฏเกณฑ์บังคับในระบบการควบคุมความปลอดภัยที่ผู้ผลิตอาหารควรต้องทำตามโดยจำเป็นที่จะต้องดำเนินงานเตรียมสภาพแวดล้อมในโรงงานผลิตการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักสุขาภิบาล หลักสุขลักษณะ รวมทั้งความสะอาดทั้งสำหรับในการผลิตรวมถึงบุคลากรในสายงานผลิตด้วย โดยให้ความเอาใจใส่กับความสะอาด ปลอดภัย มีระเบียบระเบียบเพื่อสร้างความถูกอนามัยที่ดีสำหรับในการผลิต ซึ่งกฎเกณฑ์ที่ต้องคิดถึงมีดังต่อแต่นี้ไป

1.สถานที่ตั้งและตึกผลิตทำเลที่ตั้ง

โรงงานควรอยู่ห่างจากแหล่งกำจัดขยะ แหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ รอบๆที่มีน้ำท่วมขัง โรงงานที่มีฝุ่นผงควัน หรือมีกลิ่นปะปนสิ่งแวดล้อมรอบโรงงานจะต้องไม่รกรุงรัง ถ้าเกิดมีสนามหญ้าจำเป็นต้องตัดต้นหญ้าให้สั้น เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งซุกซ่อนของสัตว์พาหะนำโรค ถ้าเกิดเป็นไปได้ควรเป็นพื้นซีเมนต์รอบโรงงาน

เพื่อทำความสะอาดได้อย่างง่ายดายแล้วก็สามารถเดินตรวจรอบโรงงานได้สบาย ควรเลี่ยงการปลูกต้นไม้ใหญ่ใกล้อาคารผลิต เพื่อคุ้มครองป้องกันปัญหาจากนก หนูและก็แมลงอาคารผลิตมีขนาดเหมาะสม มีการออกแบบรวมทั้งก่อสร้างในลักษณะที่ง่ายแก่การบำรุงรักษา ไม่ยุ่งยากต่อการทำความสะอาด

แล้วก็สบายสำหรับเพื่อการทำงาน มีการชำระล้างและซ่อมแซมให้อยู่ภาวะที่ดีอยู่เสมอ แยกบริเวณผลิตอาหารแล้วก็ที่พักอาศัยออกจากกันเป็นให้สัดส่วน มีมาตรการป้องกันสัตว์และแมลงไม่ให้เข้าในบริเวณตึกผลิต มีการจัดวางเครื่องจักรตามสายงานผลิต มีการวางแบบแผนผังพื้นที่ดำเนินงานให้การจารจรด้านในโรงงานไม่รู้สึกสับสนกลับไปมา มีระบบแสงไฟแล้วก็การถ่ายเทอากาศที่เหมาะสมพอเพียง ฯลฯ

ตึกผลิตอาหารอาจแบ่งเป็นส่วนต่างๆดังต่อไปนี้

  • สถานที่รับวัตถุดิบ ควรจะอยู่ด้านหน้าของโรงงาน
  • สถานที่เก็บวัตถุดิบและภาชนะบรรจุ ควรกั้นห้องให้เป็นสัดส่วน เพื่อสามารถรักษาความสะอาดรวมทั้งป้องกันควบคุมสัตว์พาหะนำโรคได้ การจัดเก็บวัตถุดิบจำเป็นต้องวางบนชั้นหรือ Pallet ห้ามวางกับพื้น การจัดเก็บวัตถุดิบทุกหมวดหมู่ควรมีป้ายระบุประเภทวัตถุดิบมีการแสดงวันหมดอายุ การเบิกจ่ายวัตถุดิบเป็นตามระบบเข้าก่อนออกก่อน (First in first out)
  • สถานที่ผลิตแล้วก็แปรรูปของกิน การวางแผนผังการผลิตควรจัดเป็นเส้นตรง ให้ทางเข้าของวัตถุดิบเป็นคนละทางกับทางออกของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
  • สถานที่จัดเก็บสินค้าท้ายที่สุด มีอุณหภูมิและความชุ่มชื้นสมควร มีการหมุนเวียนรวมทั้งถ่ายเทอากาศดี สามารถควบคุมแมลงแล้วก็สัตว์นำโรค ให้มีการหมุนของสินค้าในสต็อกอย่างมีคุณภาพ

2.อุปกรณ์ เครื่องจักรรวมทั้งเครื่องใช้ไม้สอย

สำหรับในการผลิตอุปกรณ์ เครื่องจักร และอุปกรณ์สำหรับการผลิตต้องเพียงพอต่อการกระทำงาน รวมทั้งการออกแบบจัดตั้งง่ายแก่วิธีการทำความสะอาด ป้องกันการปนเปื้อนและก็ความสมคุณประโยชน์จากเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องมือเหล่านั้น

3.การควบคุมแนวทางการผลิต

การดำเนินการทุกขั้นตอนควรจะมีการควบคุมความปลอดภัย อีกทั้งในด้านวัตถุดิบ ขั้นตอนระหว่างการสร้าง ภาชนะวัสดุที่ใช้ น้ำ น้ำแข็งแล้วก็ละอองน้ำในกรรมวิธีการผลิตที่สัมผัสกับอาหารควรมีคุณภาพตามมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนการจัดทำบันทึกรายงานเป็นต้น

4.การสุขาภิบาล

มีการจัดแจงและดีไซน์อุปกรณ์สำหรับอำนวยความสะดวกต่างๆด้านในสถานประกอบการให้เป็นไปตามหลักสุขาภิบาลที่ดี อย่างเช่น การเตรียมตัวน้ำใช้ ห้องน้ำ ส้วม อ่างล้างมือหน้า เครื่องมือชำระล้างที่สมควร ดังเช่นว่า สบู่ ผ้าสำหรับเช็ดมือ โดยเตรียมพร้อมในปริมาณที่พอเพียงกับผู้ปฏิบัติการ และที่สำคัญจะต้องอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ รวมทั้งมีการปฏิบัติงานด้านระบบป้องกันและกำจัดสัตว์พาหะนำโรค และก็แมลง ระบบกำจัดขยะและก็ระบบระบายน้ำตามความเหมาะสมฯลฯ

5.การบำรุงรักษาแล้วก็การทำความสะอาด

การจัดการดูแลและระบบชำระล้าง เพื่อตึกสถานที่ เครื่องจักรเครื่องไม้เครื่องมือในการผลิต ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ เกี่ยวอีกทั้งก่อนและข้างหลังการผลิตให้อยู่ในสภาพที่สะอาดถูกสุขลักษณะโดยสม่ำเสมอ รวมทั้งการบำรุงรักษาปัจจัยการผลิตต่างๆให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างมีคุณภาพตลอดเวลา

6.เจ้าหน้าที่

รวมทั้งความถูกอนามัยผู้ปฏิบัติงานผู้ปฏิบัติงานในรอบๆผลิตจำต้องไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคน่าชิงชังตามกำหนดโดยกฎกระทรวงหรือมีรอยแผลอันอาจจะเป็นผลให้มีการปนเปื้อนของผลิตภัณฑ์ มีระเบียบให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนในขณะดำเนินการผลิต จะต้องแต่งกายตามสุขลักษณะที่ดีอย่างเคร่งครัดอย่างเช่น

สวมเสื้อหุ้มกันเลอะเทอะ สวมถุงมือ ไม่สวมเครื่องประดับ ควรมีการเปลี่ยนรองเท้าก่อนเข้าสู่บริเวณผลิต ในส่วนที่แฉะควรจะจัดให้บุคลากรสวมรองเท้าบุบเบี้ยวต และก็เปลี่ยนแปลงรองเท้าเมื่อออกจากบริเวณผลิต ควรจะมีการสวมหมวกที่มีเน็ตคลุมผม เพื่อป้องกันเส้นผมปนเปื้อนไปกับอาหาร

มีการสวมผ้าปิดปากเพื่อปกป้องจุลชีวันที่มีอยู่ในน้ำลายและระบบทางเท้าหายใจแปดเปื้อนไปกับของกิน ถุงมือใช้เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ของกินถูกปนเปื้อนจากมือของพนักงาน แล้วก็ห้ามความประพฤติต่างๆที่ไม่เหมาะสมแล้วก็อาจทำให้เกิดการปนเปื้อน อาทิเช่น การสูบยาสูบ บดหมากฝรั่ง ถ่มน้ำลาย ไอ จาม

สำหรับบุคคลอื่นๆที่อยากได้เข้าไปในกระบวนการผลิต ก็จำต้องทำตามสิ่งเดียวกัน มีการฝึกหัดเจ้าหน้าที่รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้เกี่ยวกับความถูกอนามัยทั่วๆไปหลักสุขาภิบาล รวมทั้งวิชาความรู้ทั่วไปสำหรับในการผลิตที่ดีตามสมควรฯลฯจะมองเห็นได้ว่าในหลักเกณฑ์แต่ละข้อ มีจุดหมายหลักเพื่อให้ผู้สร้างมีมาตรการป้องกันการปนเปื้อนทั้งยังทางด้านจุลินทรีย์

เคมี แล้วก็กายภาพไปสู่ผลิตภัณฑ์ ซึ่งการแปดเปื้อนอาจมาจากสภาพแวดล้อม ตัวอาคาร เครื่องจักรอุปกรณ์ที่ใช้การปฏิบัติการในแต่ละกรรมวิธีการผลิต พนักงาน รวมถึงการจัดการในด้านสุขลักษณะอีกทั้งในส่วนของความสะอาด การบำรุงรักษาแล้วก็ผู้ปฏิบัติการ

ประโยชน์ที่ได้จากการนำ GMP มาใช้

หลักเกณฑ์กรรมวิธีการผลิตอาหารที่ดีสำหรับในการผลิต (GMP) นี้มีคุณประโยชน์ทั้งต่อผู้ประกอบกิจการและก็ลูกค้า เนื่องจากโรงงานที่ผ่านการยืนยันมาตรฐาน GMP ทำให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจว่า อาหารที่จะบริโภคนั้นเป็นอาหารที่มีคุณภาพ รวมทั้งไม่เป็นอันตราย ในส่วนของผู้ประกอบการเมื่อขบวนการผลิตได้มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพดีทำให้การสูญเสียน้อย และได้รับความวางใจจากลูกค้า ทำให้สามารถขยายตลาดได้อีกทั้งในและก็ต่างแดน

รู้ก่อน! มั่งคั่งก่อน! กับ 5 ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม มาแรงของปี 2020-2021

การบริโภคสินค้าอาหารเสริมนับได้ว่าเป็นความเอาใจใส่ต่อร่างกายที่สะดวกต่อการใช้ชีวิตของคนภายในยุคนี้ ก็เลยเกิดเป็นอาหารเสริมนานาประการต้นแบบที่ผลิตออกมาขายเยอะมากๆ ซึ่งถ้าหากคุณสนใจที่จะเข้ามาเป็นหนึ่งในเจ้าของแบรนด์สินค้าเสริมของกินที่มีคุณภาพ ขอแนะนำอาหารเสริมมาแรงของปี 2020-2021 ที่คุณควรจะเก็บไว้พินิจ ดังต่อไปนี้

1.สร้างเสริมภูมิคุ้มกัน

สำหรับสมัยโควิด 19 ที่กำลังแพร่ระบาดไปทั่วทั้งโลก คงจะไม่มีอาหารเสริมประเภทใดที่กำลังจะได้รับความนิยมพอๆกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมในการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน ทำให้ระบบของภูมิต้านทานมีความแข็งแรง เพิ่มประสิทธิภาพของการปกป้องเชื้อไวรัสต่างๆและการกำจัดเชื้อโรคที่บางทีอาจทาให้กำเนิดโรคร้ายต่างๆได้ง่ายมากยิ่งกว่าเดิม

ไม่ว่าจะเป็นวิตามินซีบริสุทธิ์หรืออาหารเสริมใดก็ตามที่สกัดมีสารต้านอนุมูลอิสระจากผักแล้วก็ผลไม้จะได้รับความนิยมสูงมาก โดยเหตุนี้คุณก็เลยไม่ควรพลาด ผลิตภัณฑ์เสริมสร้างภูมิต้านทาน ถ้าผลิตออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยแล้วรับประกันว่าขายดิบขายดีแน่ๆ

2.ผิวพรรณงาม

ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ยุคกี่สมัย สินค้าอาหารเสริมเพื่อผิวพรรณงามยังคงเป็นที่นิยมเสมอ ขายดีอีกทั้งในกลุ่มเป้าหมายที่เป็นหญิงรวมทั้งเพศชาย เพราะเหตุว่าคนยุคนี้ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายและท่าทางของตนเองเพิ่มมากขึ้น เพราะฉะนั้นผิวพรรณที่ผ่องแผ้วแจ่มใส ผิวขาวสว่าง บริเวณใบหน้าที่งาม ไร้รูขุมขน ไร้ริ้วรอยและก็สิวก็เลยเป็นสิ่งสำคัญ ถ้าเกิดคุณควรที่จะทำการเลือกผลิตอาหารเสริมที่ให้ผิวพรรณผ่องใสสดใสได้ยาวนาน ไม่ก่อกำเนิดผลกระทบหรืออันตรายใดๆก็ตามทั้งยังให้ความสามารถของผิวที่งามอย่างมีคุณภาพด้วยแล้ว ย่อมขายดีรวมทั้งติดอันดับได้นานอีกด้วย

3.ลดความอ้วน

รูปร่างได้ส่วนเมื่อผิวสวยหน้าใสแล้ว ย่อมจำต้องมาพร้อมกับรูปร่างที่สวยงาม ดังนั้นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมในการลดความอ้วน การเบิร์นไขมัน รวมทั้งทำให้รูปร่างได้ส่วน ก็เลยเป็นอีกหนึ่งสินค้าที่มียอดจำหน่ายสูงไม่แพ้กับอาหารเสริมผิวพรรณเลยแม้แต่น้อย โดยเหตุนั้นคุณก็เลยไม่สมควรละเลย แม้กระนั้นควรรอบคอบการผลิตอาหารเสริมชนิดนี้ให้ดี เนื่องจากว่าควรต้องอยู่ในมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดไว้รวมทั้งจำเป็นต้องไม่เกิดอันตรายหรือผลข้างเคียงรุนแรงใดๆก็ตามต่อผู้ที่กินโดยเด็ดขาด

4.เสริมสุขภาพ

ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับเสริมสุขภาพของวัยทำงานแล้วก็ผู้สูงอายุ ยังคงได้รับความนิยมแล้วก็มาแรงในทุกๆปี ซึ่งมาในปี 2021 ก็ยังคงเป็นที่นิยมอยู่ตลอด ไม่ว่าจะเป็นอาหารเสริมปกป้องความเสื่อมถอยสภาพของเซลล์ในร่างกาย อาหารเสริมช่วยต่อต้านโรครุนแรงต่างๆรวมทั้งอาหารเสริมที่ทำให้คนทำงานกลับมากับผ่องใสอีกรอบ

คุณควรที่จะเลือกโรงงานผลิตที่ได้มาตรฐานและไม่ใช้สมุนไพรหรือสารสกัดที่กระทรวงสาธารณสุขไม่อนุญาต ที่สำคัญคือสารประกอบต่างๆจะต้องใช้ในจำนวนที่เหมาะสม เพื่อทำให้เสริมสุขภาพได้จริงและไม่ทำลายระบบอะไรก็ตามภายในร่างกายของคนที่รับประทาน ซึ่งอาหารเสริมสุขภาพนี้ยิ่งมีประสิทธิภาพมากเท่าไหร่ก็ยิ่งขายดิบขายดีเป็นเทน้ำเทท่าแน่ๆ

5.เพิ่มความสูง

สำหรับสินค้าอาหารเสริมเพิ่มความสูง นับได้ว่าเป็นหนึ่งในเทรนด์มาแรงมากมาย กระทั่งสามารถเบียดขึ้นมาเป็น Top 5 ของอาหารเสริมที่ได้รับความนิยมและก็มาแรงในปี 2021 โดยจะเน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กในวัยเจริญวัยรวมทั้งเด็กวัยรุ่น สำหรับครอบครัวที่มีทุนทรัพย์มากพอ จะยอมจ่ายให้กับสินค้าเสริมอาหารที่ช่วยเพิ่มความสูงให้กับเด็กได้จริง

ซึ่งในปัจจุบันมีการผลิตออกมาทั้งเพิ่มความสูงรวมทั้งช่วยเพิ่มสมรรถนะทางด้านสมอง ช่วยทำให้ปรับมีสมาธิสำหรับในการเรียนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งถึงแม้ราคาของอาหารเสริมชนิดนี้จะออกจะสูง แต่ว่าก็มีหลายครอบครัวที่ยอมจ่าย โดยเหตุนี้ถ้าคุณปรารถนาสินค้าเสริมอาหารที่ขายดิบขายดี จำเป็นจะต้องเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มความสูงนี้ไว้พิจารณา

การกินสินค้าเสริมอาหารให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

1.ควรจะเลือกกินสินค้าเสริมอาหารให้ถูกประเภทแล้วก็เหมาะสมกับคนรับประทาน ทั้งทางด้านอายุ สภาพร่างกายและก็การดำเนินชีวิต

2.ผลิตภัณฑ์เสริมของกินไม่อาจจะตอบแทนของกินหลักได้ ผู้รับประทานจำเป็นต้องทานอาหารหลักให้ครบทั้ง 5 กลุ่มด้วย

3.ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจัดเป็นอาหารในกลุ่มที่มีเป้าประสงค์พิเศษ ที่ตั้งใจให้สารอะไรบางอย่างแค่นั้น ซึ่งอาจมีอันตรายกับคนรับประทานบางคน จึงต้องควรขอคำแนะนำหมอหรือเภสัชกรก่อนกินเพื่อความปลอดภัย

วิธีสำหรับการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมของกินก่อนที่จะคิดที่จะตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าเสริมอาหาร ควรจะใคร่ครวญรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.จำต้องรับประทานหรือเปล่า ถ้าเกิดสามารถทานอาหารหลักได้ครบ 5 หมู่อย่างพอเพียง ออกกำลังกายสม่ำเสมอ มีสุขภาพดี ก็ไม่มีความจำเป็นที่ต้องซื้อสินค้าเสริมอาหารมารับประทานอะไร เพราะว่านอกเหนือจากจะเป็นการฟุ่มเฟือยโดยใช่เหตุ อาจก่อให้พวกเราได้รับสารนั้นในจำนวนที่มากเกินกว่าที่ร่างกายอยากได้

2.ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมิใช่ยารักษาโรค การรับประทานเพื่อหวังผลในการรักษาโรคใดโรคหนึ่งนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้ คนรับประทานจำต้องศึกษาหาข้อมูลก่อนตัดสินใจ สามารถสอบถามมายัง สายด่วน อย.1556 หรือปรึกษาหมอและเภสัชกรก่อน

3.ความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญ หากว่าสินค้าเสริมอาหารส่วนใหญ่สกัดมาจากธรรมชาติ แต่ก็อาจส่งผลให้มีการแพ้หรือมีผลใกล้กันได้ จะต้องระวังแม้เคยแพ้ของกินหรือสารบางสิ่งบางอย่างมาก่อน ต้องแจ้งหมอหรือเภสัชกรทุกครั้งว่าแพ้ยาหรืออาหารประเภทใดบ้าง

4.สินค้าเสริมอาหารมักราคาแพงแพง ผู้รับประทานควรจะคิดถึงประโยชน์และก็ความปลอดภัยที่กำลังจะได้รับว่าคุ้มกับเงินที่จ่ายไหม เพราะเราสามารถรับสารอาหารได้จากของกินหลักทุกวัน โดยการกินให้ครบทุกกลุ่ม

5.ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เลือกซื้อ ต้องได้รับอนุญาตจากอย.แล้วเท่านั้น เพื่อยืนยันความปลอดภัยและก็ประสิทธิภาพของสินค้า ด้วยเหตุดังกล่าวควรต้องเลือกซื้อสินค้าที่มีการแสดงเลขทะเบียนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแจ่มแจ้ง รวมทั้งแสดงฉลากอย่างถูกต้องครบสมบูรณ์

congressodeacessibilidade

Tags:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,